Certificaten

Eijkelboom bv beschikt over de volgende certificeringen:

CO2 prestatie
Door middel van een SCM verklaring wordt erkent dat Eijkelboom bv maatschappelijk verantwoord wil ondernemen met inachtneming van de NZN-ISO 26000 norm:

Eijkelboom maakt onderdeel uit van De Eijk Groep en is op prestatieladder trede 5 gecertificeerd.
Voor de onderliggende documenten verwijzen wij u naar de website van De Eijk Groep: http://www.deeijkgroep.nl

SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken de ladder betreffende: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d.

Aequor
Eijkelboom bv is een Aequor erkend leerbedrijf. Wij bieden jonge mensen met een passie voor groen en de openbare ruimte een uitdagende en professionele leerwerkomgeving aan.

ErBo
Door middel van het ErBo (Erkenningsregeling Bosaannemers) keurmerk erkent het SKBNL dat Eijkelboom bv een erkend bosaannemingsbedrijf is. Voor onze klanten betekent dit dat zij kwaliteit in huis halen. Eijkelboom bv beschikt over kennis en kunde in de bosaanneming, over de volgende vakgebieden en/of werkzaamheden:

- Bosbeheer (Bb)
- Houtoogst (Ho)
- Hout vellen (Hv) 

Groenkeur
Het kwaliteitslabel Groenkeur garandeert onze klanten dat wij staan voor vakmanschap en professionaliteit in de groene sector. Eijkelboom bv beschikt over de volgende Groenkeur-certificaten:

- Groenvoorziening
- Boomverzorging
- Dak- en gevelbegroening 

ISO 9001 
ISO 9001 is een kwaliteitsnorm voor het kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie. Eijkelboom bv beschikt over de ISO 9001 certificering.

ISO 14001
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm voor een kwalitatief goed milieumanagementsysteem. Doordat Eijkelboom bv ISO 14001 is gecertificeerd hebben wij een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de gestelde eisen voor milieubeleid. Wij hebben inzicht in de geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Ons bedrijf weet bovendien hoe we de milieueffecten (milieurisico’s) van onze bedrijfsvoering kunnen beheersen en verminderen. 

VCA** 
Eijkelboom bv beschikt over een VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) certificering. Dit betekent dat al onze medewerkers in het bezit zijn van een VCA-certificaat en dus cursussen hebben gevolgd op het gebied van veiligheidsmanagement.

BRL 9101
De KOMO BRL 9101 heeft tot doel optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden te bereiken voor weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen en wegwerkers. Het geeft de wegbeheerder het vertrouwen dat tijdelijke verkeersvoorzieningen op een correcte wijze en met behulp van de juiste middelen worden toegepast door specifiek opgeleid personeel.
Eijkelboom BV is gecertificeerd volgens de BRL 9101 en de medewerkers hebben een specifieke opleiding verkeersmaatregelen gevolgd.