Dak- en gevelbegroening

Nederland is een dichtbevolkt land. Daar waar ruimte schaars is ontstaat de behoefte aan meervoudig ruimtegebruik. Daktuinen en groene gevels zijn hier een bekend voorbeeld van en winnen meer en meer aan populariteit. Eijkelboom heeft een jarenlange ervaring op dit gebied en is zo uitgegroeid tot een toonaangevend specialist. Wij realiseren letterlijk en figuurlijk echte hoogstandjes voor u op het gebied van dak- en gevelbegroening. 

Daktuinen
Een daktuin is niet alleen maar bedoeld om in te recreëren, maar biedt ook economische en ecologische voordelen. Denk hierbij onder meer aan dakbescherming en isolatie, maar ook aan bijvoorbeeld regenwaterrecycling en de verbetering van de luchtkwaliteit. 

Gevelgroen
De voordelen van dakbegroening in de vorm van gevelgroen zijn dezelfde als die bij daktuinen. Gevelgroen vormt een heel mooi en goed alternatief voor het verloren gaan van groene ruimte door bebouwing. Een betere compensatie bestaat er niet. Eijkelboom beschikt over veel kennis en kunde binnen deze tak van groenvoorziening. 

Ontwerp
De deskundigheid waarmee wij daktuinen en de inzet van gevelgroen realiseren is groot en leidt er toe dat wij meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van deze specifieke onderdelen van onze leefomgeving. Wij houden altijd rekening met de maakbaarheid, het onderhoud en de exploitatie. Mooie plannen die niet uitvoerbaar of onbetaalbaar zijn dienen immers geen enkel praktisch doel. Daarmee is elk plan dat wij realiseren maatwerk. 

Ter ondersteuning van het inzicht gevend ontwerpproces kunnen, op uw verzoek, 3D-visualisaties een grote rol spelen in de visualisering van het ontwerp. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Kortom, Eijkelboom doet er alles aan om realistische verwachtingen te wekken en dit waar te maken bij haar opdrachtgevers.

Aanleg en onderhoud
Onze ruime ervaring met de aanleg van daktuinen en groene gevels maakt dat wij de kunst van het vak tot in detail beheersen. Onze hoveniers zijn professionals. De beheersbaarheid van het project in de vorm van onderhoud wordt nooit uit het oog verloren. Al bij de aanleg houden wij hier rekening mee. Ook bij het onderhouden van het groen kunt u een beroep op onze hoveniers doen. Met hun ‘groene vingers’ voeren zij diverse onderhoudswerkzaamheden uit voor talloze opdrachtgevers.