Infra-onderhoud

Onze ‘core business’ bestaat al lang niet meer alleen uit het hoveniersvak en de groenvoorziening. Sinds enige jaren houdt Eijkelboom bv zich ook met succes bezig op het gebied van infra-onderhoud; de ‘grijze’ tak van de openbare ruimte. Wij kunnen u een totaalpakket aan expertise op het gebied van onderhoud en beheer van de infrastructurele ruimte bieden. Of het nou gaat om gladheidsbestrijding, of het dagelijks onderhoud zoals bermen maaien, of hulp bij calamiteiten.

Wat doen wij
Enkele voorbeelden van werkzaamheden op het gebied van infra-onderhoud waarin wij gespecialiseerd zijn:

- Asfaltreparaties
- Bermonderhoud, zoals maaien en ruimen
- Voegmortel aanbrengen, ter voorkoming van onkruid
- Gladheidsbestrijding, ter voorkoming of ter bestrijding van gladheid
- Geleiderails reparaties, waarbij vangrails worden geplaatst of gerepareerd
- Dagelijks onderhoud, zoals borden en paaltjes wassen, goten borstelen, vluchtstroken vegen, kolken zuigen en graffitiverwijdering. 

Infrastructureel groen

Het groen langs onze wegen, vaarroutes en spoorlijnen is bepalend voor het landschap en de uitstraling van ons land. Eijkelboom is gewend te denken en te werken op het grote schaalniveau dat dit werk met zich meebrengt. De uitgebreide expertise en jarenlange ervaring zorgen er voor dat wij bij uitstek weten hoe wij het beeldbepalende groen langs onze infrastructurele werken op een duurzame wijze moeten ontwerpen, aanleggen en beheren.

Wat doen wij
In de praktijk betekent dit dat Eijkelboom zich bezig houdt met de aanleg van infrastructureel groen, in welke vorm dan ook. Het beheer bestaat onder meer uit werkzaamheden op het gebied van: zaaien, maaien, schoffelen, snoeien, herstel van bestrating, etc.